Datum izdavanja Obavijesti o privatnosti, 20. kolovoza 2019.


Svrha obavijesti.


Briga o osobnim podacima i transparentnost u našem radu vrijednosti su na kojima temeljimo svoje poslovanje. Ova Obavijest o privatnosti (Obavijest) izdaje se u skladu s novim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.


Vaše osobne podatke obrađujemo kako biste se mogli registrirati na hr.mycase-online.com i kako biste mogli izvršiti kupnju putem web mjesta (internetska kupnja). Svrha ove obavijesti je upoznati Vas s načinom na koji My Case koristi vaše osobne podatke. Daje vam informacije o načinu na koji prikupljamo, koristimo, pohranjujemo i na drugi način obrađujemo osobne podatke koji su nam potrebni kako biste mogli izvršiti internetsku kupnju putem web mjesta.


My Case podržava prava koja omogućava Zakon o zaštiti osobnih podataka. Uvjereni smo da je ovo važan korak u osiguranju vašeg prava na potpunu kontrolu svojih osobnih podataka kao registrirani član web stranice.


Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet određen ili odrediv. Osobni podaci su svi podaci o Vama na osnovu kojih Vas možemo identificirati (npr. ime, prezime, ali i radni status ili adresa e-pošte).


Obrada je svaka radnja ili skup radnji koja se vrši na osobnim podacima ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, pohrana, uporaba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).


Izmjene i dopune.

Ovo je najnovija verzija Obavijesti (20. siječnja 2020.). Ako se ova Obavijest izmijeni ili dopuni, unijet ćemo datum najnovije verzije dokumenta. Pravodobno ćemo vas obavijestiti o svakoj promjeni Obavijesti.